Журнал №6

Переглянути журнал №6

ЗМІСТ

Настасенко О.Г., Бондар О.І., Машков О.А. Системний підхід щодо ліквідації загроз екологічної катастрофи у зоні антитерористичної операції…………………………………………………………….5

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА…………………………………………………………………………………………………..21

Лозовіцький П.С. Специфічні речовини токсичної дії у воді річки Дунай………………….21

Азаров С.І., Сидоренко В.Л. Концептуальні напрями впровадження культури екологічної безпеки……………………………………………………………………………………………..35

Сібілєва О. В. Побутова хімія, продукція для особистої гігієни як фактор, що призводить до захворюваності та смертності людей………………………………………………………………………….44

Перепелятникова Л.В., Перепелятніков Г.П. Актуальні проблеми реабілітації радіоактивно-забруднених сільськогосподарських угідь України…………………………………………………..57

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ……………………………………..62

Цуман Н. В. Оцінка Ефективності сучасного використання осушених земель в зоні Полісся……………………………………………………………………………………………………62

Волошина Н. О., Стець Г.В. Екологічна складова поширення паразитичних нематод в урбоекосистемах…………………………………………………………………………………….69

Гаврикова В.С. Біоіндикація урбосередовища за показником флуктуючої асиметрії дерев Acer saccharinum L…………………………………………………………………………………………77

Заграй Я.М., Ребренюк А.В. Використання природних мінералів (цеоліт) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості………………………………………………………………………………………………………82

Другак В.М., Свентух В.Ю. Земельні відносини в природокористуванні: проблеми
відносин власників земельних часток (паїв) та сільськогосподарських підприємств
на територіях НПП………………………………………………………………………………..88

Коцюба І.Г., Коробійчук А.О., Радченко Л.М.Дослідження сучасного стану забруднення вод гідрографічної мережі Житомирського району…………………………………………………………..96

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ……………………………………….103

Гудкова Н.В. Досвід Болгарії у впровадженні Програми Натура 2000……………………..103

Третяк Н.А. Окремі аспекти екологічної складової механізмів управління
капіталізацією земельних ресурсів………………………………………………………………………..115

Лапшин Ю.С. К вопросу об эффективности ветроэнергетических технологий………..121

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ…………………………..130

Ольшевський С.В. Методи плазмово-хімічного знешкодження стійких органічних
забруднювачів в водних розчинах…………………………………………………………130

Столяренко Г.С., Костыгин В.А., Ващенко В.Н. Результаты исследований процесса
умягчения воды с использованием ионообменного цеолитного фильтра КОСТОЛ-ИОН-ЦЕОЛИТ-100-2…………………………………………………………………………………………………………. 147

Іващенко Т.Г., Новосельська Л.П. Характеристика сапропелей та екологічна безпека їх видобутку……………………………………………………………………………………………….155

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО……………………………………………………………………… 160

Чован О.О., Яненко В.О. До орнітофауни національного природного парку
«Кармелюкове Поділля» (Вінницька область) та прилеглих територій…………………… 160

РЕЦЕНЗІЇ

Бондар О.І. Агроекологія – важлива складова в системі аграрних наук…………………… 171

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*