Журнал № 5

Переглянути Журнал № 5

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……………………………………………………………………………………………….. 5

Азаров С.І., Паламарчук В.І., Сидоренко В.Л. Деякі аспекти охорони
здоров’я населення в складних радіоекологічних
умовах …………………………………… 5 
Білявський Г.О., Душанова Т.В. Алгоритм оцінки хімічної небезпеки в системі
екологічного виробничого моніторингу ………………………………………………………….. 12  

Pushkaryova I. Pollution of surface waters with heavy metals as a risk factor of
destruction of underwater structural metal and ways to prevent it ……………………………… 19

Дутов О.М. Агроекологічні підходи до мінімізації доз опромінення населення
у віддалений період розвитку радіологічної ситуації після аварії на ЧАЕС ……………….. 24  

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ……………………………………….. 31

Дмитрієва О. О., Тимошенко М.М., Василенко Г. В. Формування
екологічно безпечних водогосподарських систем гірничо-збагачувальних
комбінатів, що використовують флотаційні технології   …………………………………………. 31 

Чернега Т. О. Екологічна роль захисної дії бакових сумішей
гербіцидів у посівах сої…………………………………………………………………………….. 42  

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ ……………………………. …………………………………………….. 50

Заграй Я.М., Ребренюк А.В. Використання природних мінералів (кремінь)
як етапів комплексної технології корегування складу розбавлених
водних розчинів до природно сформованої якості ……………………………………………… 50  

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ……………………………… 57

Васильев В.Е., Машков О.А., Фролов В.Ф. Методы и технические
средства экологического мониторинга ……………………………………………………………. 57  

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ……………………………………………… 67

Лукіша В.В. Толерантність лісових фітоценозів до рекреаційних
навантажень та методи її підвищення ……………………………………………………………. 67 

Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову
Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних ………………………………. 74   

ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ………………………………………………………………….. 84

Доповіді учасників ІІ Міжнародного форуму
для сталого розвитку «GREEN MIND» …………………………………………………………….. 84
Лыжин Д.Н. Биологизация земледелия как основа устойчивого
агробизнеса России ………………………………………………………………..  ………………… 84  

Коновалюк Ю.О. Сучасний стан природоохоронного законодавства України
в енергетиці: проблеми імплементації європейського законодавства   ……………………….. 90  

Швец И.Ю., Швец Ю.Ю. Влияние климатических изменений на
конкурентоспособность региона ……………………………………………………………………. 99  

Шовкалюк М.М., Білоус І.Ю. Аналіз енергетичних і матеріальних показників і
балансів навчального закладу з розробкою енергозберігаючих заходів   …………………… 108   

Якубчак О.М., Адаменко Л.В. Використання альтернативних методів виявлення
дезінфекційних засобів ……………………………………………………………………………… 116  

Твердохліб О.М., Ківшар В.І., Малько І.В. Здійснення екологічного та
радіологічного контролів на державному кордоні України як ефективний захід
реалізації державної політики із забезпечення екологічної безпеки ………………………….. 121   

Відомості про авторів …………………………………………………………………………………. 128 

Вимоги ДАК до наукових статей ……………………………………………………………………. 130

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*